Om oss

raidė A

Stengt aksjeselskap „Norveka“ er et privateid transportselskap som frakter gods i Baltikum og Norden (Norge, Sverige, Finland, Danmark) og utfører transport i Litauen.

Ofte krever transport av gods visse forberedelser: spesielle tillatelser, utstyr, opplærte sjåfører, på forhånd inngåtte avtaler og til og med en spesiell eskorte, særlig i utlandet. Dette krever ganske mye tid og bestemte kunnskaper og koster mye penger. Nå kan du betro oss alle oppgavene ─ vi skal ta oss av det.

Vi yter all nødvendig hjelp innen frakt og transport på en ansvarsfull, pålitelig og profesjonell måte! Lasteutstyr som er i god teknisk stand og kvalifiserte ansatte sikrer sikkerhet av gods, også ved store godsstrømmer.

Vi finner verdifulle, praktiske og raske løsninger for hver kunde! I tillegg til å gi råd om ulike spørsmål yter vi også noen sjeldne tjenester som ikke tilbys av andre litauiske transportfirmaer.


Tjenester

Transport av komplettlast

 

Vi frakter komplettlast i Norge, Sverige, Finland og Danmark, noen ganger i Latvia og Estland. Til oppdrag fra én kunde brukes en hel lastebil. Biler med presenning rommer opptil 25 tonn (92 m³, 34 europaller). Vi frakter gods uten ekstra omlasting ─ på den mest direkte og raskeste ruten.

Vi tilbyr også følgende tjenester:
 • Oppbevaring av varer
 • Lasting og lossing med maskiner og for hånd
 • Ompakking av varer og forberedelse til transport
 • Omdistribuering av gods
 • Veiledning om tollprosedyrer. Vi hjelper med å avklare hvilke prosedyrer dere må gjennom og gir råd om valg av tollprosedyrer som er økonomisk hensiktsmessige. Vi fyller ut import- og eksportdokumenter, utsteder transittdokumenter, hjelper med å skaffe og registrere lisenser og tillatelser.
Nå er du på rett vei!

Bilpark

Bilparken til Norveka består av over 40 biler som rommer fra 84 m3 til 100 m3 hver. Bilparken (isoterm, med presenning, kjølebiler) er i teknisk god stand og oppfyller alle obligatoriske krav som stilles til internasjonal transport:

 • Bilene rommer 32 europaller og kan frakte gods som veier opptil 24 tonn.
 • Godset som fraktes er CMR-forsikret. Sjåførene har alle dokumenter som kreves for transport av gods innenlands og utenlands (CMR, TIR Carnet).
 • Hver bil har mobilforbindelse og et innebygd sporingssystem.

Hvorfor oss?

raidė K

Siden 2007 da selskapet ble etablert, har vi bare tilbudt profesjonelle, gunstige og innovative løsninger for våre kunder på en avsvarsfull måte. Vi forsøker å hjelpe hver av dere ─ la oss øke driftseffektiviteten og redusere kostnader sammen! Du kan stole på vårt transportfirma Norveka fordi:

 • Vi har tillatelse til å frakte behandlede animalske biprodukter. Få transportfirmaer i Litauen har en slik tillatelse.
 • Vi yter Ekspress-leveringstjenesten, som er en mye raskere leveringsmåte til Norge eller Sverige.
 • Alle tjenester som vi tilbyr oppfyller kravene i CMR-konvensjonen og TIR-konvensjonen ─ du kan stole på kvaliteten på våre tjenester og være sikker på at godset blir levert i tide.
 • Vi bruker det mest moderne GPS-utstyret. Ved hjelp av det kan vi alltid vite nøyaktig hvor godset ditt befinner seg og sørge for ekstra sikkerhet av det.
 • Vi gir råd om tollprosedyrer og spørsmål knyttet til andre godkjente ordninger. Du vil både spare tid og ekstra utgifter.